Příjemnější práce kdekoli
Tato akce již skončila

Co získáte

Klávesnice za nákup

Zakupte Xiaomi Pad 6, zaregistrujte se a získáte klávesnici Xiaomi Pad 6 jako dárek.
Detail produktu  

SmartPen za recenzi

Další dárek - chytrý stylus Xiaomi Smart Pen - získáte za zhodnocení produktu na stránkách prodejce nebo na portále Heureka.cz.
Detail produktu  

Kde zakoupit Xiaomi Pad 6?

Xiaomi Online obchod     Seznam prodejen Xiaomi

Seznam všech prodejců naleznete v pravidlech akce.

Jak získáte dárek?

Zakupte Xiaomi Pad 6

Zakupte tablet Xiaomi Pad 6 u vybraných prodejců od 25. 7. 2023 do 6. 8. 2023.

Zaregistrujte se

Zaregistrujte svůj nákup na stránkách www.xiaomipromo.cz do 14 dnů od nákupu, nejpozději do 21. 8. 2023.

Po schválení registrace získáváte nárok na dárek - klávesnici Xiaomi Pad 6 Keyboard.

Volitelně zhodnoťte váš produkt

Ohodnoťte váš nový produkt na webových stránkách prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, nebo na Heureka.cz.

Recenze produktu musí obsahovat alespoň 15 slov a po jejím ověření získáváte nárok na další dárek - chytrý stylus Xiaomi Smart Pen.

Zašleme vám dárek*

Po schválení vám zašleme dárek/ky doručovací službou nejpozději do 14 dnů od schválení.

V případě nestovanlostí v žádosti budete vyzváni k nápravě.

Pravidla a podmínky akce

Výňatek z pravidel a podmínek akce. Kompletní znění naleznete na odkazu níže.
  1. Organizátorem je společnost Beryko s.r.o., IČ: 02852152, oficiální distributor značky Xiaomi v ČR.
  2. Pořadatelem je společnost CreativeDreams s.r.o., IČ: 27402690.
  3. Účastníkem akce se může stát každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou akce účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  4. Předmětem akce je získání dárku, klávesnice Xiaomi Pad 6 Keyboard, za nákup přístroje Xiaomi Pad 6 zakoupeného u vybraných prodejců; a možnost získat další dárek, stylus Xiaomi Smart Pen, za zhodnocení zakoupeného přístroje na stránkách prodejce.
  5. Každý účastník akce musí provést registraci nákupu přístroje s uvedením osobních údajů (jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon), zasilací adresy a údajů o produktu (seriové číslo a daňový doklad).
  6. Účastník akce může provést registraci hodnocení produktu s uvedením unikátního kódu (pokud není registrace provedena spolu s registrací nákupu přístroje), datem hodnocení a snímkem obrazovky hodnocení na webu prodejce.
  7. Nákup musí účastník uskutečnit od 25. 7. 2023 do 6. 8. 2023. Registraci nákupu i hodnocení musí účastník akce uskutečnit od 25. 7. 2023 do 21. 8. 2023.
Úplné znění pravidel akce